Портфолиото от застрахователни решения за търговски вземания на Euler Hermes България е моделирано с цел да подкрепи компаниите в намирането на най-доброто решение за управлението на оборотния капитал и паричните потоци и да защити активите им.

Застраховане на търговски кредит в България и чужбина

 

Застраховката на търговски кредит от Euler Hermes ви позволява да търгувате уверено, осигурява надеждна защита в случай на неплатежоспособност или неплащане от страна на ваши клиенти, независимо дали те са български компании или комапнии, регистрирани в останалите 200 държави в целия свят.

Euler Hermes застрахова вашия бизнес, независимо от мащаба му, срещу риска от неплащане от страна на вашите клиенти.

 

 • Ние застраховаме търговски вземания
 • Ние застраховаме краткосрочен риск (отложено плащане до 180 дни)
 • Ние застраховаме B2B транзакции
 • Ние застраховаме цялото портфолио от клиенти на компанията

Нашите продукти и решения


Като клиент на Euler Hermes, вие се възползвате не само от защита на активите и подобрение на паричните потоци, но и от нашата подкрепа и информация за клиенти в целия свят, с помощта на която можете да се фокусирате върху разширяването на вашия бизнес на нови пазари.

 

  Когато застраховате търговските си вземания с Euler Hermes, вие можете:

 • Да избегнете фатални загуби от проблемни вземания
 • По-уверено да постигате финансовите си цели
 • Безрисково да увеличавате продажбите си
 • Да си осигурите по-добри условия при финансиране
 • Да редуцирате обезценките на проблемни вземания в отчетите си

Ако имате интерес към нашите продукти и услуги, моля свържете се с нас. Заедно можем да намерим застрахователно решение, което най-добре отговаря на нуждите ви.

 

  

 

Нашето местоположение

Юлер Ермес България

Юлер Ермес Сървисис България ЕООД
София, п.к. 1000
Пл. Позитано 2, Перформ Бизнес Център
euler hermes
Тел.:
+359 2 890 14 10
+359 2 890 14 14
+359 2 890 14 15

Email: info.bg@eulerhermes.com

Euler Hermes България

Избирайки тази опция, аз потвърждавам, че  Euler Hermes може да се свързва с мен във връзка с продуктите и услугите си в съотвествие с “Политиката за поверителност